O blogu

Projekt OCLIJ SIĘ jest elementem szerszej strategi autorów mającej na celu promowanie wiedzy nie tylko z zakresu prawa celnego sensu stricto, ale także praktycznych aspektów wymiany towarowej w realiach postępującej globalizacji i cyfryzacji.

Należy spostrzec, że Polska gospodarka staje się w coraz większym stopniu zintegrowana z gospodarką światową, proces globalizacji wydaje się nie być możliwy do zatrzymania bez wywrócenia porządku na świecie. Polskie przedsiębiorstwa są silnie wkomponowane w europejskie łańcuchy transportowe. Zmiany gospodarcze następują w tempie wykładniczym. Utrzymanie pędu przy wprowadzaniu norm regulujących kwestie związane z transportem nie jest prostym zadaniem dla prawodawstwa i administracji, co nierzadko powoduje istotne, aczkolwiek zbędne utrudnienie dla podmiotów działających w sektorze transportu międzynarodowego.

Zespół OCLIJ SIĘ zaprasza do lektury niniejszego bloga. Naszą ambicją jest stworzenie miejsca, gdzie wiedza w powyższym zakresie zostanie usystematyzowana, elementy sporne wyjaśnione i przekazane w przejrzysty sposób.


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty Agencji Celnej OCLIJ SIĘ prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 720 801 054,
  • e-mail: kancelaria@oclijsie.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.