BLACK FRIDAY i nie tylko – na co uważać by nie mieć problemów ze skarbówką

W środkach społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, tj.:  prasie, radiu, telewizji, Internecie, a w szerszym znaczeniu także filmie, plakacie, kinie czy książce przekazywane są liczne informacje związane z okazjami, reklamami czy obniżkami cen. Nasilenie tego zjawiska ma miejsce w szczególności w czasie przypadającym na Black Week, Black Friday czy też Cyber Monday. Najprościej rzecz ujmując…

Koszty sprowadzenia samochodu z Norwegii

Koncepcja importu pojazdów z Norwegii jest coraz częściej poruszana w kontekście planowanego od 2025r. zakazu rejestracji w Norwegii samochodów o napędzie spalinowym. Z dużym prawdopodobieństwem wygeneruje to podaż spalinowych samochodów osobowych, której nie zaspokoi lokalny popyt z racji braku faktycznej możliwości użytkowania takich pojazdów na terenie Norwegii. W konsekwencji może się okazać, że sprowadzenie samochodu…

Mienie przesiedleńcze

Pamiętać trzeba, że przepisy prawa celnego z zakresu zwolnień celnych odnoszą się do towarów przywożonych z państw trzecich, czyli spoza UE na terytorium UE. Pojęcie mienia przesiedleńczego na gruncie przepisów celnych dotyczy więc zasadniczo obywateli polskich powracających po czasowym zamieszkaniu w państwie trzecim oraz obywateli państw trzecich przenoszących swoje miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Innymi…

Dołączamy do pomocy Ukrainie! Nasza agencja celna pro bono wspomoże wszystkie osoby pochodzące z Ukrainy w szeroko pojętych kwestiach celnych oraz wyjaśni wszelkie wątpliwości pojawiające się w sprawach około-celnych. Ponadto, specjaliści znajdujący się w naszych strukturach biura rachunkowego, pomogą w problemach administracyjnych oraz wszelakich trudnościach podatkowych. Z największą ochotą i zaangażowaniem wesprzemy każdą osobę potrzebującą…

Akcyza od samochodu osobowego

Przedmiot opodatkowania “Akcyza od samochodu osobowego” – na wstępie należy zauważyć, że temat niniejszego artykułu zawiera błąd i to fundamentalny. Stwierdzenie to bowiem jest sporym uproszczeniem i w mojej opinii powinniśmy go unikać, ponieważ wprowadza osoby zainteresowane w błąd co do przedmiotu opodatkowania. Rozważmy więc na początku co stanowi przedmiot opodatkowania zgodnie z ustawą z…

TAX FREE – zmiany od 2022

Na PUESC dostępna jest usługa rejestracji przedsiębiorcy zapewniającego obsługę podróżnych w zakresie TAX FREE. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i obsługujesz lub zamierzasz obsługiwać klientów w procedurze TAX FREE, musisz dokonać rejestracji na PUESC do 31 grudnia 2021 roku, ponieważ od 1 stycznia 2022 roku usługi z zakresu TAX FREE będą już dostępne tylko na PUESC. Procedura TAX…

AEO – upoważniony przedsiębiorca

CZĘŚĆ I: WSTĘP Podstawa prawnaZgodnie z art. 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (UKC)1 przedsiębiorca mający siedzibę na obszarze celnym Unii i spełniający kryteria określone w art. 39 UKC może złożyć wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy.Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące rodzaje…

AEO – wpis do rejestru

Wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO można złożyć tylko na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy Co musisz przygotować numer EORI podmiotuuprawnienia na PUESC – powiąż się z podmiotem lub zmień dane powiązania jeżeli jesteś już powiązany z podmiotem; wybierz uprawnienia do usługi e-AEO tj.:złożenie wniosku e-AEOzarządzanie wnioskiem AEOzarządzanie pozwoleniem e-AEOkwestionariusz samooceny przedsiębiorcy ze strony…