Czy polski przedsiębiorca może zakupić pojazd w Czechach i skorzystać z tamtejszego leasingu?

Obywatel Unii Europejskiej ma prawo kupować lub sprzedawać samochód w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej. Przy zakupie pojazdu za granicą, prawa konsumenta, a także kwota VAT do zapłacenia, różnią się w zależności od kilku czynników, takich jak status samochodu (nowy czy używany), zakup od autoryzowanego dealera czy od osoby prywatnej, oraz to, czy sprzedawca…

Samochód spoza UE w działalności gospodarczej – środek trwały czy towar handlowy?

Zakup samochodu spoza Unii Europejskiej może być zakwalifikowany zarówno jako środek trwały, jak i towar handlowy. Wybór zależy od celu, do jakiego samochód będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej. Kupno samochodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może przybierać różne rozmiary. Jedne firmy decydują się wyłącznie na jeden lub kilka pojazdów, inne zaś skupiają się na regularnym…

WIS- Wiążąca Informacja Stawkowa

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jest decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Decyzja ta określa: – właściwą stawkę VAT dla zadeklarowanego towaru lub usługi, – prawidłową klasyfikację, jeżeli wniosek został złożony o sklasyfikowanie towaru lub usługi, na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczących określenia stawki podatku. Wiążąca…

EUR.1 i deklaracja pochodzenia a zwolnienie z cła przy sprowadzeniu pojazdu z Norwegii

W związku z tym, że Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, a jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), to przy sprowadzeniu pojazdu z Norwegii należy liczyć się z należnościami celno-podatkowymi. Wartość celna towaru jest podstawą do obliczenia należnego cła i podatków. Wartość celna towarów określana jest zgodnie z przepisami art. 70 i 74 Unijnego Kodeksu…

BLACK FRIDAY i nie tylko – na co uważać by nie mieć problemów ze skarbówką

W środkach społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, tj.:  prasie, radiu, telewizji, Internecie, a w szerszym znaczeniu także filmie, plakacie, kinie czy książce przekazywane są liczne informacje związane z okazjami, reklamami czy obniżkami cen. Nasilenie tego zjawiska ma miejsce w szczególności w czasie przypadającym na Black Week, Black Friday czy też Cyber Monday. Najprościej rzecz ujmując…

Koszty sprowadzenia samochodu z Norwegii

Koncepcja importu pojazdów z Norwegii jest coraz częściej poruszana w kontekście planowanego od 2025r. zakazu rejestracji w Norwegii samochodów o napędzie spalinowym. Z dużym prawdopodobieństwem wygeneruje to podaż spalinowych samochodów osobowych, której nie zaspokoi lokalny popyt z racji braku faktycznej możliwości użytkowania takich pojazdów na terenie Norwegii. W konsekwencji może się okazać, że sprowadzenie samochodu…

Czynności kontrolowanego w toku kontroli celno-skarbowej

Wstęp Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu. Datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. Celem kontroli…

Jedno postępowanie i jedna decyzja w sprawie należności celnych i podatkowych

Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 802) do Prawa celnego został dodany, obowiązujący od dnia 1 czerwca 2021 r. przepis art. 73d o treści: Naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadzi jedno postępowanie w sprawie należności celnych przywozowych, podatku od…

Umowa UE – Ukraina (DCFTA)

Stosunki celne między UE i Ukrainą reguluje tymczasowo układ o stowarzyszeniu – od 11/2014, którego elementem jest pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu (DCFTA, stosowana od 1/2016). Zasadniczym jej zadaniem jest obniżenie cła, które stanowią barierę dla europejskich przedsiębiorstw eksportujących towary na terytorium Ukrainy. Ponadto umowa zwiększa skuteczność procedur celnych oraz systematycznie zbliża procedury…

Dołączamy do pomocy Ukrainie! Nasza agencja celna pro bono wspomoże wszystkie osoby pochodzące z Ukrainy w szeroko pojętych kwestiach celnych oraz wyjaśni wszelkie wątpliwości pojawiające się w sprawach około-celnych. Ponadto, specjaliści znajdujący się w naszych strukturach biura rachunkowego, pomogą w problemach administracyjnych oraz wszelakich trudnościach podatkowych. Z największą ochotą i zaangażowaniem wesprzemy każdą osobę potrzebującą…

Akcyza od samochodu osobowego

Przedmiot opodatkowania “Akcyza od samochodu osobowego” – na wstępie należy zauważyć, że temat niniejszego artykułu zawiera błąd i to fundamentalny. Stwierdzenie to bowiem jest sporym uproszczeniem i w mojej opinii powinniśmy go unikać, ponieważ wprowadza osoby zainteresowane w błąd co do przedmiotu opodatkowania. Rozważmy więc na początku co stanowi przedmiot opodatkowania zgodnie z ustawą z…

Sprzedaż wysyłkowa a wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)

1. Stan prawny obowiązujący przed dniem 1 lipca 2021 r. Sprzedaż wysyłkowa na gruncie ustawy o VAT zgodnie z art. 2 pkt 23 należy rozumieć jako dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest…

TAX FREE – zmiany od 2022

Na PUESC dostępna jest usługa rejestracji przedsiębiorcy zapewniającego obsługę podróżnych w zakresie TAX FREE. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i obsługujesz lub zamierzasz obsługiwać klientów w procedurze TAX FREE, musisz dokonać rejestracji na PUESC do 31 grudnia 2021 roku, ponieważ od 1 stycznia 2022 roku usługi z zakresu TAX FREE będą już dostępne tylko na PUESC. Procedura TAX…

AEO – upoważniony przedsiębiorca

CZĘŚĆ I: WSTĘP Podstawa prawnaZgodnie z art. 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (UKC)1 przedsiębiorca mający siedzibę na obszarze celnym Unii i spełniający kryteria określone w art. 39 UKC może złożyć wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy.Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące rodzaje…

AEO – wpis do rejestru

Wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO można złożyć tylko na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy Co musisz przygotować numer EORI podmiotuuprawnienia na PUESC – powiąż się z podmiotem lub zmień dane powiązania jeżeli jesteś już powiązany z podmiotem; wybierz uprawnienia do usługi e-AEO tj.:złożenie wniosku e-AEOzarządzanie wnioskiem AEOzarządzanie pozwoleniem e-AEOkwestionariusz samooceny przedsiębiorcy ze strony…

PUESC – Rejestracja podmiotu i reprezentacji

Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu Jeżeli założyłeś konto na PUESC i chcesz reprezentować firmę musisz ją zarejestrować na PUESC, a jeżeli firma jest już zarejestrowana, sprawdzić czy jej dane są aktualne (przypominamy – nie chodzi tutaj o rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym – to musisz zrobić wcześniej)…

PUESC – Informacje ogólne

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) to portal usługowy, który umożliwia wymianę informacji drogą elektroniczną między Krajową Administracją Skarbową (KAS) i klientami KAS, którzy: są zobowiązani do wykonywania obowiązków celnych oraz podatkowych,uczestniczą w krajowej i międzynarodowej wymianie towarowej,przemieszczają wyroby akcyzowe,rejestrują, uzupełniają i aktualizują zgłoszenia przewozu towarów,uczestniczą w obrocie paliwami opałowymi. Wymiana informacji przez PUESC odbywa się…

PUESC – Rejestracja Osoby Fizycznej

Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku jak założyć konto na portalu PUESC jako osoba fizyczna i uzyskać unikatowy numer ID SISC, który będzie konieczny w komunikacji z organami celnymi za pośrednictwem PUESC. W razie pytań proszę o kontakt z naszą kancelaria – prowadzimy pełne wsparcie oraz obsługę podmiotów na PUESC w tym rejestrację oraz zgłoszenia/zamknięcia…

e-commerce: istota zmian

Od 1 lipca 2021 r. do ustawy o VAT wprowadzony został tzw. pakiet e-commerce, tj. szereg rozwiązań unijnych dotyczących sprzedaży towarów za pośrednictwem różnego rodzaju platform sprzedaży. Nowelizacja dotyczy implementacji do polskiego ustawodawstwa rozwiązań unijnych w sprawie sprzedaży towarów na odległość i obejmuje istotne zmiany w zasadach rozliczeń podatkowych firm zajmujących się sprzedażą wysyłkową, sklepów…

Spedytor – prawa i obowiązki

Spedytor (ang. forwarder) to osoba fizyczna lub prawna, która zawodowo, za odpowiednie wynagrodzenie zajmuje się przemieszczaniem towarów oraz czynnościami z tym związanymi (przeładunek, przewóz, składowanie, pakowanie, ubezpieczenie, dystrybucja i inne). Spedytor jako pośrednik transportowy oddaje i/lub odbiera towar od przewoźnika. Spedytor jest rzecznikiem interesu ładunku, nie zaś żadnej ze stron. Jego zadaniem jest minimalizacja całkowitych…