Sprzedaż wysyłkowa a wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)

1. Stan prawny obowiązujący przed dniem 1 lipca 2021 r. Sprzedaż wysyłkowa na gruncie ustawy o VAT zgodnie z art. 2 pkt 23 należy rozumieć jako dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest…

e-commerce: istota zmian

Od 1 lipca 2021 r. do ustawy o VAT wprowadzony został tzw. pakiet e-commerce, tj. szereg rozwiązań unijnych dotyczących sprzedaży towarów za pośrednictwem różnego rodzaju platform sprzedaży. Nowelizacja dotyczy implementacji do polskiego ustawodawstwa rozwiązań unijnych w sprawie sprzedaży towarów na odległość i obejmuje istotne zmiany w zasadach rozliczeń podatkowych firm zajmujących się sprzedażą wysyłkową, sklepów…