Umowa UE – Ukraina (DCFTA)

Stosunki celne między UE i Ukrainą reguluje tymczasowo układ o stowarzyszeniu – od 11/2014, którego elementem jest pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu (DCFTA, stosowana od 1/2016). Zasadniczym jej zadaniem jest obniżenie cła, które stanowią barierę dla europejskich przedsiębiorstw eksportujących towary na terytorium Ukrainy. Ponadto umowa zwiększa skuteczność procedur celnych oraz systematycznie zbliża procedury…

Dołączamy do pomocy Ukrainie! Nasza agencja celna pro bono wspomoże wszystkie osoby pochodzące z Ukrainy w szeroko pojętych kwestiach celnych oraz wyjaśni wszelkie wątpliwości pojawiające się w sprawach około-celnych. Ponadto, specjaliści znajdujący się w naszych strukturach biura rachunkowego, pomogą w problemach administracyjnych oraz wszelakich trudnościach podatkowych. Z największą ochotą i zaangażowaniem wesprzemy każdą osobę potrzebującą…

TAX FREE – zmiany od 2022

Na PUESC dostępna jest usługa rejestracji przedsiębiorcy zapewniającego obsługę podróżnych w zakresie TAX FREE. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i obsługujesz lub zamierzasz obsługiwać klientów w procedurze TAX FREE, musisz dokonać rejestracji na PUESC do 31 grudnia 2021 roku, ponieważ od 1 stycznia 2022 roku usługi z zakresu TAX FREE będą już dostępne tylko na PUESC. Procedura TAX…

AEO – upoważniony przedsiębiorca

CZĘŚĆ I: WSTĘP Podstawa prawnaZgodnie z art. 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (UKC)1 przedsiębiorca mający siedzibę na obszarze celnym Unii i spełniający kryteria określone w art. 39 UKC może złożyć wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy.Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące rodzaje…

AEO – wpis do rejestru

Wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO można złożyć tylko na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy Co musisz przygotować numer EORI podmiotuuprawnienia na PUESC – powiąż się z podmiotem lub zmień dane powiązania jeżeli jesteś już powiązany z podmiotem; wybierz uprawnienia do usługi e-AEO tj.:złożenie wniosku e-AEOzarządzanie wnioskiem AEOzarządzanie pozwoleniem e-AEOkwestionariusz samooceny przedsiębiorcy ze strony…