AEO – wpis do rejestru

Like Don't move Unlike
 
4

Wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO można złożyć tylko na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy

Co musisz przygotować

 • numer EORI podmiotu
 • uprawnienia na PUESC – powiąż się z podmiotem lub zmień dane powiązania jeżeli jesteś już powiązany z podmiotem; wybierz uprawnienia do usługi e-AEO tj.:
  • złożenie wniosku e-AEO
  • zarządzanie wnioskiem AEO
  • zarządzanie pozwoleniem e-AEO
 • kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy ze strony podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie). <do umieszczenia link do strony podatki>

Uwaga! Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy wypełnij, wydrukuj, podpisz, zeskanuj i załącz do wniosku o przyznanie statusu AEO. Do wniosku załącz kwestionariusz w pliku PDF  lub w przypadku załączania kilku plików – ZIP. Wielkość pliku nie może przekraczać 20 MB. Nazwa pliku nie może przekraczać 100 znaków.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Instrukcja znajduje się na blogu.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:
„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

Zarejestruj firmę i uzyskaj numer EORI – jeśli nie jest zarejestrowana.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowane w obszarze cła i posiadać numer EORI. W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze „Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana”.

Powiąż osobę z firmą

Pamiętaj! Wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy, który posiada następujące uprawnienia rozszerzone: złożenie wniosku e-AEO, zarządzenie wnioskiem e-AEO oraz zarządzenie pozwoleniem e-AEO. Pracownik agencji celnej będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy  tylko wtedy, kiedy powiąże się bezpośrednio z firmą. Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienia rozszerzone:

 • Złożenie wniosku e-AEO
 • Zarządzanie wnioskiem e-AEO
 • Zarządzenie pozwoleniem e-AEO.

Jeżeli jesteś właścicielem podmiotu tj. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś uprawniony do samodzielnej reprezentacji podmiotu (na podstawie zapisów w KRS lub w umowie spółki cywilnej), nie musisz przedstawiać upoważnienia i zakres reprezentacji wskazujesz we wniosku.

KROK 1
Zaloguj się na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy

1. Wejdź na stronę Unijnego Portalu Celnego dla Przedsiębiorcy (strona otwiera się w nowym oknie), na którym jest dostępny Wniosek o przyznanie statusu AEO.


Uwaga! Korzystaj z następujących przeglądarek: Google Chrome (od wersji 87.0), Mozilla Firefox (od wersji 83.0), Microsoft Edge Chromium (od wersji 88.0), Apple Safari (od wersji 14.0).

2. Po wybraniu strony Unijnego Portalu Celnego dla Przedsiębiorcy zostaniesz  przekierowany na Portal uwierzytelniający TAXUD.

Na stronie „Skąd jesteś? (Where Are You From? – WAYF)” podaj, w jakim kraju chcesz się uwierzytelnić:

a. Wybierz domenę aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp – wybierz Customs,
b. Wybierz kraj, w którym chcesz być uwierzytelniony – wybierz Poland,
c. Wybierz rodzaj użytkownika – wybierz:

i.  Economic Operator – jeśli jesteś właścicielem firmy i działasz na jej rzecz,
ii. Employee – jeśli jesteś pracownikiem firmy lub jej pełnomocnikiem,

d. Udziel zgody na przetwarzanie wniosków o informację dotyczące twojego profilu tożsamości oraz udostępnienie tych informacji UUM&DS i Europejskiemu Systemowi Informacji Celnej (Customs EIS),
e. Wybierz przycisk „Wyślij”.

3. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania na platformie PUESC.
4. Zaloguj się na platformie PUESC.
5. Wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, którą chcesz reprezentować, odpowiednio do deklaracji ze strony „Skąd jesteś? (Where Are You From? – WAYF)” – w zależności od wyboru “Economic Operator” lub “Employee”. Rozwiń listę „Wybierz powiązanie pierwsze” a następnie zaznacz wybraną firmę.
6. Wybierz przycisk “Potwierdź”.
7. Po potwierdzeniu wyboru system przekieruje Cię na Unijny Portal Celny dla Przedsiębiorcy w kontekście firmy, którą wybrałeś (pojawią się ekrany przekierowujące).

Uwaga! Jeśli reprezentujesz kilka firm i chcesz zmienić rodzaj użytkownika i firmę, musisz ponownie przejść procedurę logowania – punkty 1-7. Wcześniej wyloguj się a następnie zamknij  i ponownie otwórz okno przeglądarki.

KROK 2
Złóż wniosek o nadanie statusu AEO na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy

Możesz ubiegać się o jeden z rodzajów pozwolenia AEO:

 • AEOC – upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych; lub  
 • AEOS – upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony; lub
 • AEOF – upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych/ upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.

Po zalogowaniu na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorców:

 • Wybierz z Menu usługę EAEO i zakładkę „Utwórz Wniosek”.
 • Wybierz państwo członkowskie, do którego będziesz składał wniosek o przyznanie statusu AEO.
 • Wypełnij wniosek o przyznanie statusu AEO.

Uwaga: W polu 0 „Właściwy organ celny” z rozwijanej listy wybierz przyjmujący organ celny, do którego chcesz złożyć wniosek. W polu 2 „Rodzaj pozwolenia, którego dotyczy wniosek” wybierz interesujący Cię rodzaj pozwolenia: AEOC lub AEOS lub AEOF.

a. Załącz kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy ze strony podatki.gov.pl

Uwaga! Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy wypełnij, wydrukuj, podpisz, zeskanuj i załącz do wniosku o przyznanie statusu AEO. Do wniosku załącz kwestionariusz w pliku PDF  lub w przypadku załączania kilku plików – ZIP. Wielkość pliku nie może przekraczać 20 MB. Nazwa pliku nie może przekraczać 100 znaków.

b. Złóż wniosek używając przycisku „Prześlij”.

Uwaga! Włącz powiadomienia na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy. W tym celu wybierz w „Menu użytkownika” (ikona osoby w prawym, górnym rogu ekranu) zakładkę „Ustawienia”. Następnie w części e-AEO pole „Alerty e-mail” wprowadź adres e-mail. Dzięki włączonym powiadomieniom będziesz na bieżąco informowany o krokach w procesie związanym z Twoim wnioskiem lub pozwoleniem AEO. • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego
 • Ustawa z dnia 19 marca 2014 r. Prawo celne
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy
 • www.puesc.gov.pl

Autor

Aldona Stochmal

Agent celny (numer wpisu 017887), prezes zarządu agencji celnej OCLIJ SIĘ, absolwentka studiów magisterskich na wydziale nauk humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa celnego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowej korporacji w obszarze obrotu towarowego produktami energetycznymi w największym europejskim porcie morskim położonym w Rotterdamie (NL). Specjalizuje się w obsłudze podmiotów anglojęzycznych. Posiada kwalifikacje metodyczne w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu szkoleń grupowych oraz indywidualnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *