BLACK FRIDAY i nie tylko – na co uważać by nie mieć problemów ze skarbówką

Like Don't move Unlike
 
3

W środkach społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, tj.:  prasie, radiu, telewizji, Internecie, a w szerszym znaczeniu także filmie, plakacie, kinie czy książce przekazywane są liczne informacje związane z okazjami, reklamami czy obniżkami cen. Nasilenie tego zjawiska ma miejsce w szczególności w czasie przypadającym na Black Week, Black Friday czy też Cyber Monday. Najprościej rzecz ujmując jest to najbardziej wyczekiwany czas w roku przez nabywców, w którym wyprzedawane są różne produkty. Black Week zbiega się z czasem zakupów, który ma miejsce przed świętami Bożego Narodzenia, a kulminacyjnym punktem jest Black Friday, czyli Czarny Piątek. Ze statystyk wynika, że w Black Friday cieszy się większym powodzeniem, jeśli chodzi o  sprzedaż urządzeń elektronicznych, a Cyber Monday, który ma miejsce po Czarnym Piątku, z kolei odnotowuje większą sprzedaż ubrań i obuwia.

Dla klientów sklepów online, a także stacjonarnych przygotowywane są specjalne promocje. Do ostatecznych odbiorców kierowane są strony www, czy aplikacje, które pozwalają na przygotowanie się do wyprzedaży. Zakupów można dokonać na różnych platformach zakupowych, takich jak: AleExpress, Amazon, eBay itp., gdzie klient kuszony jest rabatami, obniżkami, upustami, przy wykorzystaniu przeróżnych technik sprzedażowych i marketingowych.

Pamiętajmy o tym, że od 1 lipca 2021 r. do ustawy o VAT wprowadzony został tzw. pakiet e-commerce, tj. szereg rozwiązań unijnych dotyczących sprzedaży towarów za pośrednictwem różnego rodzaju platform sprzedaży.

Nowelizacja ta dotyczyła implementacji do polskiego ustawodawstwa rozwiązań unijnych w sprawie sprzedaży towarów na odległość i obejmowała istotne zmiany w zasadach rozliczeń podatkowych firm zajmujących się sprzedażą wysyłkową, sklepów internetowych, portali aukcyjnych czy nawet społecznościowych, na których odbywa się sprzedaż. Konsekwencje tego niezaprzeczalnie odczują konsumenci, bowiem zniesione zostało zwolnienie z VAT dla importu małych przesyłek, czyli tych o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wskazane platformy sprzedażowe zostały obarczone obowiązkiem poboru i rozliczenia podatku od transakcji, w których uczestniczyli lub pośredniczyli.

Ministerstwo Finansów we współpracy z Pocztą Polską S.A. podjęło działania w celu elektronizacji danych dotyczących przedmiotowych przesyłek pocztowych, które są przywożone z krajów trzecich na obszar Unii Europejskiej. Owocem tej współpracy jest przekazywanie danych organom celno-skarbowym w celu prowadzenia skutecznej kontroli. Uzyskanie pełnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego jest planowane na koniec roku 2022. Już dziś obserwujemy efekty skuteczności wprowadzanych rozwiązań. Dlatego tym bardziej należy pamiętać, że zaniżanie wartości przesyłek lub deklarowanie towarów jako prezent czy też fałszowanie świadectw pochodzenia są obciążone odpowiedzialnością karną. Dla przykładu, wprowadzenie w błąd organu uprawnionego do kontroli celnej naraża należność celną na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie z art. 87 § 1 Kodeksu karno skarbowego. Przytoczona norma prawna wskazuje, że karze podlega samo “narażenie” na uszczuplenie, innymi słowy nie jest konieczne, by doszło do faktycznego uszczuplenia należności celnej. Wystarczające jest działanie sprawcy dążące do powstania stanu narażenia na uszczuplenie poprzez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajeniu rzeczywistego stanu rzeczy i w ten sposób wprowadzeniu w błąd właściwego organu celnego.

Z tytułu przywozu z zagranicy lub wywozu z kraju towarów, z których transferem związane jest powstanie określonych obowiązków finansowych, przy czym narażenie na uszczuplenie takiej należności stanowi stworzenie wysokiego prawdopodobieństwa, że wynikające z przepisów prawnych należności nie zostaną pobrane lub uiszczone w kwocie niższej aniżeli należna, który to skutek nie musi nastąpić. Zaniżanie zatem wartości przesyłek lub deklarowanie towarów jako prezent czy też fałszowanie świadectw pochodzenia to najczęstsze metody unikania opłat celnych.

Poniżej znajduje się wyciąg podstawowych zmian, jakie wprowadza pakiet e-commerce:

•          zmiana obowiązującej metody opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i z terytorium kraju,

•          zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich – (SOTI),

•          likwidacja zwolnienia z VAT na terytorium całej UE dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro,

•          ujednolicenie progu kwotowego na terytorium całej UE do poziomu 10.000 euro dla podatników dostarczających towary w ramach WSTO oraz świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (TBE) – przekroczenie progu wiązać się będzie z powstaniem obowiązku opodatkowania dostaw w kraju konsumenta według właściwych w danym kraju stawek VAT,

•          zmiana VAT-MOSS na tzw. VAT-OSS w One Stop Shop,

•          wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro przy założeniu skorzystania z rozwiązań, które zawiera pakiet e-commerce.

Miejmy na względzie również fakt, iż nie została w Polsce wprowadzona jeszcze Dyrektywa Omnibus. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Przepisy dyrektywy, a w ślad za nimi przepisy implementujących dyrektywę ustaw krajowych, będą miały znaczący wpływ na działalność wielu przedsiębiorców, a zwłaszcza tych funkcjonujących w środowisku cyfrowym. Powodem wprowadzenia uregulowań były liczne niedostatki w prawach konsumenta zauważone przez instytucje europejskie, których celem jest ukrócenie „sztucznego” zawyżania cen przez sprzedawców, które obowiązują przed obniżką. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu 12 lipca 2022 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty Agencji Celnej OCLIJ SIĘ prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 720 801 054,
  • e-mail: kancelaria@oclijsie.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Magdalena Skonieczny

Agent celny (numer wpisu 19276), absolwentka studiów magisterskich na wydziale finansów i ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie prawo gospodarcze i handlowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w komórce odpowiedzialnej za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Autorka blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych (Ordynacja podatkowa, KPA) zarówno przed pierwszą, jak i drugą instancją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *