Koszty sprowadzenia samochodu z Norwegii

Koncepcja importu pojazdów z Norwegii jest coraz częściej poruszana w kontekście planowanego od 2025r. zakazu rejestracji w Norwegii samochodów o napędzie spalinowym. Z dużym prawdopodobieństwem wygeneruje to podaż spalinowych samochodów osobowych, której nie zaspokoi lokalny popyt z racji braku faktycznej możliwości użytkowania takich pojazdów na terenie Norwegii. W konsekwencji może się okazać, że sprowadzenie samochodu…

Mienie przesiedleńcze

Pamiętać trzeba, że przepisy prawa celnego z zakresu zwolnień celnych odnoszą się do towarów przywożonych z państw trzecich, czyli spoza UE na terytorium UE. Pojęcie mienia przesiedleńczego na gruncie przepisów celnych dotyczy więc zasadniczo obywateli polskich powracających po czasowym zamieszkaniu w państwie trzecim oraz obywateli państw trzecich przenoszących swoje miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Innymi…

Akcyza od samochodu osobowego

Przedmiot opodatkowania “Akcyza od samochodu osobowego” – na wstępie należy zauważyć, że temat niniejszego artykułu zawiera błąd i to fundamentalny. Stwierdzenie to bowiem jest sporym uproszczeniem i w mojej opinii powinniśmy go unikać, ponieważ wprowadza osoby zainteresowane w błąd co do przedmiotu opodatkowania. Rozważmy więc na początku co stanowi przedmiot opodatkowania zgodnie z ustawą z…

PUESC – Rejestracja podmiotu i reprezentacji

Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu Jeżeli założyłeś konto na PUESC i chcesz reprezentować firmę musisz ją zarejestrować na PUESC, a jeżeli firma jest już zarejestrowana, sprawdzić czy jej dane są aktualne (przypominamy – nie chodzi tutaj o rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym – to musisz zrobić wcześniej)…

PUESC – Informacje ogólne

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) to portal usługowy, który umożliwia wymianę informacji drogą elektroniczną między Krajową Administracją Skarbową (KAS) i klientami KAS, którzy: są zobowiązani do wykonywania obowiązków celnych oraz podatkowych,uczestniczą w krajowej i międzynarodowej wymianie towarowej,przemieszczają wyroby akcyzowe,rejestrują, uzupełniają i aktualizują zgłoszenia przewozu towarów,uczestniczą w obrocie paliwami opałowymi. Wymiana informacji przez PUESC odbywa się…

PUESC – Rejestracja Osoby Fizycznej

Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku jak założyć konto na portalu PUESC jako osoba fizyczna i uzyskać unikatowy numer ID SISC, który będzie konieczny w komunikacji z organami celnymi za pośrednictwem PUESC. W razie pytań proszę o kontakt z naszą kancelaria – prowadzimy pełne wsparcie oraz obsługę podmiotów na PUESC w tym rejestrację oraz zgłoszenia/zamknięcia…

e-commerce: istota zmian

Od 1 lipca 2021 r. do ustawy o VAT wprowadzony został tzw. pakiet e-commerce, tj. szereg rozwiązań unijnych dotyczących sprzedaży towarów za pośrednictwem różnego rodzaju platform sprzedaży. Nowelizacja dotyczy implementacji do polskiego ustawodawstwa rozwiązań unijnych w sprawie sprzedaży towarów na odległość i obejmuje istotne zmiany w zasadach rozliczeń podatkowych firm zajmujących się sprzedażą wysyłkową, sklepów…

Spedytor – prawa i obowiązki

Spedytor (ang. forwarder) to osoba fizyczna lub prawna, która zawodowo, za odpowiednie wynagrodzenie zajmuje się przemieszczaniem towarów oraz czynnościami z tym związanymi (przeładunek, przewóz, składowanie, pakowanie, ubezpieczenie, dystrybucja i inne). Spedytor jako pośrednik transportowy oddaje i/lub odbiera towar od przewoźnika. Spedytor jest rzecznikiem interesu ładunku, nie zaś żadnej ze stron. Jego zadaniem jest minimalizacja całkowitych…