PUESC – Informacje ogólne

Like Don't move Unlike
 
4

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) to portal usługowy, który umożliwia wymianę informacji drogą elektroniczną między Krajową Administracją Skarbową (KAS) i klientami KAS, którzy:

 • są zobowiązani do wykonywania obowiązków celnych oraz podatkowych,
 • uczestniczą w krajowej i międzynarodowej wymianie towarowej,
 • przemieszczają wyroby akcyzowe,
 • rejestrują, uzupełniają i aktualizują zgłoszenia przewozu towarów,
 • uczestniczą w obrocie paliwami opałowymi.

Wymiana informacji przez PUESC odbywa się szczególnie w takich obszarach, jak:

 • import, eksport i tranzyt towarów,
 • obrót wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi,
 • przewóz towarów objętych systemem monitorowania (SENT),
 • statystyka obrotu handlowego towarami między państwami Unii Europejskiej.

Poprzez PUESC przekażesz organowi KAS informacje i dokumenty, w szczególności deklaracje i zgłoszenia, w formie elektronicznej. PUESC zapewnia także dostęp do e-usług Unii Europejskiej

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na PUESC, możesz korzystać tylko z ogólnodostępnych danych i informacji o usługach. Jeśli jednak chcesz korzystać z serwisu w większym zakresie:

Potwierdź swoją tożsamość – Z części usług możesz skorzystać, jeśli potwierdzisz swoją tożsamość.

Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) i złóż wymagane oświadczenia – W trakcie rejestracji na PUESC:
•    Zapoznaj się z klauzulą przetwarzania danych osobowych na PUESC i wyraź zgodę na przetwarzanie twoich danych.
•    Złóż oświadczenie, że dane zawarte we wniosku rejestarcyjnym oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. Pamiętaj, że oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej, według stanu na dzień sporządzenia wniosku.
•    Zaakceptuj Regulamin korzystania z PUESC, który znajdziesz stopce strony głównej serwisu.

Z klauzulą RODO możesz zapoznać się wcześniej – jest dostępna w części „Klauzula przetwarzania danych osobowych (RODO) w formularzu rejestracyjnym”.

Zarejestruj na PUESC firmę, w imieniu której działasz – Nie chodzi tutaj o rejestrację w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym – to musisz zrobić wcześniej. Rejestracja firmy na PUESC to formalność, która pozwala na korzystanie z e-usług skarbowo-celnych udostępnionych w tym serwisie. Więcej dowiesz się na stronie Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu.Powiąż się z firmą, w imieniu której działasz – Będziesz mógł reprezentować firmę przed organami KAS:

– składać deklaracje, wnioski lub zgłoszenia,
– aktywnie uczestniczyć w procesie ich obsługi,
– zarządzać danymi firmy na PUESC.

Uzyskaj możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów – W większości przypadków na PUESC przyjmujemy tylko dokumenty podpisane elektronicznie.

Możesz korzystać w tym celu z profilu zaufanego lub z certyfikatu kwalifikowanego. W niektórych przypadkach, aby potwierdzić wolę przekazania dokumentu, będziesz mógł skorzystać z historycznych danych podatkowych.

Jeśli będziesz zarejestrowanym użytkownikiem PUESC, to udostępniony zostanie dla ciebie pulpit – Na pulpicie znajdziesz wszystkie sprawy i dokumenty przygotowywane przez Ciebie i przekazane organom KAS. Możesz:

– śledzić swoje sprawy,
– zarządzać dokumentami,
– odbierać odpowiedzi i potwierdzenia,


Uwaga:

Oba portale PUESC (nowy “czerwony” i dotychczasowy “zielony”) będą działały równolegle do czasu, aż wszystkie usługi elektroniczne świadczone na dotychczasowej PUESC zostaną przeniesione na nową platformę. Większośc usług dostępna jest już wyłącznie na nowej platformie.


Jeżeli zarejestrowałeś się na PUESC i chcesz skorzystać z interesującej cię usługi skarbowo-celnej:

 • wyszukaj ją w wyszukiwarce na stronie głównej PUESC, w obszarze i grupie usług lub w Katalogu usług (zakładka Usługi),
 • wyszukaj ją na nowym portalu lub na portalu dotychczasowym – pamiętaj, że usługi zakładania konta na PUESC oraz rejestracji osób fizycznych, firm i powiązań znajdziesz tylko na nowym portalu, 
 • przeczytaj opis usługi i sprawdź, w jaki sposób jest ona udostępniana przez KAS – w formie formularza interaktywnego na PUESC, przez interfejs niewizualny czy w innej formie np. poprzez wczytanie pliku utworzonego poza PUESC przy użyciu udostępnionego programu lub dedykowanej aplikacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza, aby złożyć deklarację, zgłoszenie lub wniosek wyszukaj go na nowej platformie. Następnie zaloguj się na PUESC, wypełnij formularz, utwórz i zapisz dokument, podpisz go i wyślij.

Korzystanie z usługi przez interfejs niewizualny polega na wymianie elektronicznych komunikatów (przesyłaniu zgłoszeń lub wniosków, odbieraniu odpowiedzi z PUESC itp.) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC. Usługi w tej formie dostępne będą tymczasowo w zakresie przywozu towarów (e-Import, e-ICS) tylko na dotychczasowej platformie.

Na stronach niniejszego bloga znajdują się instrukcje do podstawowych czynności rejestracyjnych na PUESC:


 • Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone


Autor

Adrian Stochmal

Agent celny (numer wpisu 017886), ekonomista, manager, wspólnik agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek zarządu w spółce z branży energetycznej, właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa przedmiotów w zakresie prawa celnego. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w przedmiocie agent celny. Trener w zakresie prawa celnego i podatkowego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *